SciELO - Scientific Electronic Librery Online

SciELO.org - Scientific Electronic Library Online

Enviar artigo por e-mail

Título: Dermatofitosis diseminada crónica asociada a fagocitosis deficiente tratada con antimicóticos e inmunoestimulación fagocitaria
Nome: *
E-Mail: *
Nome do destinatário: *
Email do destinatário: *
Comentários: